News Release

O Nisi Malumalu O Le A Vave Amata le Vaega 3 o le Toetatalaina. O Le A Le Uiga o Lenei Mea?

O le Vaega 3 ua i ai faatasi ma ona aiaiga o le saogalemu—ua faatulagaina mo le lumanai ua mavaaia—o se toefoi atu lea i galuega o le malumalu mo tua’a o se tasi.

Na amataina e Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai le toetatalaina o ona malumalu ia Me 2020 e faaaoga ai se auala faaeteete ma faautauta e fa-vaega e fetuunai lea i le faama’i o le KOVITI-19.

E lata i le 168 malumalu o loo faagaoioia e le faatuatuaga ua toetatalaina i le Vaega 1 (faamauga o le tane-i-le-ava, po o faaipoipoga, e ala i taimi atofaina). O le tele o malumalu ua see atu i le Vaega 2 (tatala mo faamauga ma isi sauniga uma mo ē o soifua).

O le asō, ua faasilasila mai ai e le Au Peresitene Sili e fa malumalu ua saunia e ulu atu ma le faaeteete i le Vaega 3 o le toetatalaina i le aso 21 Tesema, 2020.

O le Vaega 3 ua aofia ai mea uma ua faatagaina i le vaega 1 ma le 2, faatasi ai ma le faaopoopoga o galuega o le malumalu mo tagata ua maliliu. O nei malumalu e fa o loo i ai i nofoaga o loo maualalo ai le aafiaga o le KOVITI-19 ma o loo mafai ona taulima ai e le Ekalesia taiala o le soifua maloloina mo tagata lautele i le lotoifale mo faatasiga ma tapuaiga.

Avea ma Leoleo o o Tatou Uso i le Taimi o le Faama’i Oti: O Le Manaomia mo Aiaiga Faateleina o le Saogalemu

                

O se toefoi atu i le faatinoina o sauniga paia ma taūa mo tua’a o se tasi—aemaise lava i le taimi o se faama’i oti e aafia ai tagata sili ona auvaivai o i tatou—o se faamanatu lea o le popolega e tasi e tatau ona tatou maua mo le tasi ma le isi.

“A o tatou tulimatai atu e faatino nisi sauniga sui i malumalu, tatou te faia mo isi mea e le mafai ona latou faia mo i latou lava. A aunoa ma nei faamanuiaga, o nei tagata ua maliliu o le a matua lē tagolima lava,” na saunoa ai Elder Dale G. Renlund o le Korama a Aposetolo e Toasefululua. Sa aoao mai le Faaola o le poloaiga lona lua ma le sili, pe a uma ona alofa i le Atua, o le ‘Ia e alofa atu i le lua te tuaoi ia pei o oe lava ia te oe.’ E pei ona fesootai ma lenei faama’i, aemaise lava i malumalu, o lona uiga o le vāvāmamao faaagafesootai, faiga o talifofoga, ma aua le faapotopoto i ni vaega tetele. O nei laasaga e faaalia ai lo tatou alolofa mo isi ma tatou maua ai se fuataga o le puipuiga. O le faiga o le talifofoga o se faailoga o le alofa FaaKeriso mo o tatou uso ma tuafafine.

O Le Faamanuiaga o Tapuaiga i le Malumalu

 
                       

O malumalu, o nofoaga sili ona paia ia o le Ekalesia, e faatino ai e tagata o le Ekalesia le tiutetauave autu o le faatuatuaga e fesoasoani e faapotopoto mai tagata i le Atua—i latou uma o loo soifua ma i latou ua maliliu.

“O le ute o le galuega a le Alii o le suia, liliu, ma faamamaina loto e ala i feagaiga o le talalelei ma sauniga o le perisitua,” na saunoa ai Elder David A. Bednar o le Korama a Aposetolo e Toasefulua. “A o tatou auai ma le naunautai i lenei galuega paia, ua tatou usitai lena i poloaiga ia alofa ma auauna atu i le Atua ma o tatou tuaoi. Ma o lena auaunaga lē manatu faapito e fesoasoani moni ia i tatou ia ‘Faalogo ia te Ia!’ ma o mai i le Faaola.

Ona o le taua o malumalu i tagata o le Ekalesia, na saunoa ai Elder Bednar, “o le toefoi atu i le malumalu o se mea na tatou tatalo ai ma tulimatai atu i ai ma le faamoemoega tele.  Tatou te olioli i le avanoa e toe auauna ai ma tapuai i totonu o malumalu paia, e tusa lava pe o le a eseese o tatou aafiaga ona o tulaga tapui ma osigataulaga faaopoopo ua talosagaina i tatou e fai.”

Sa saunoa le Aposetolo, ma sii mai le saunoaga a le Perofeta ua mavae o le Ekalesia, Peresitene Thomas S. Monson (1927–2018), e faapea o osigataulaga ua avea pea ma se vaega o le galuega o malumalu talu mai le taimi na amata fausiaina ai e le Ekalesia lona uluai maota o le Alii i Katelani, Ohaio, i le 1833.

“O i latou e malamalama i faamanuiaga e faavavau e sau mai le malumalu ua iloaina e leai se taulaga e tele atu, leai se tau e mamafa atu, leai se tauiviga e faigata atu ina ia maua ai na faamanuiaga,” sa saunoa ai Peresitene Monson i le 2011. “E le tele lava ni maila e malaga ai, lē tele ni faafitauli e faatoilaloina, pe tele se tiga e onosaia.”

A o amata ai nisi malumalu i le Vaega 3 o le toetatalaina i le taimi o le faama’i oti o le KOVITI-19, ua faamanatu mai e Elder Bednar i tagata o le Ekalesia i soo se mea o le tapuai i totonu o malumalu “o se avanoa paia lea, e le o se aia, pe na o se vaega o tatou faiga masani mautu. Tatou te lē o mai i le malumalu e lalafi ai pe sosola ese mai mea leaga o le lalolagi. Ae, tatou te o mai i le malumalu ia maua le mana o le amioatua e ala i sauniga perisitua e mafai ai ona tatou fetaiai ma faatoilalo le lalolagi o mea leaga.”

O A Mea e Faamoemoeina i le Vaega 3

                     

O le Vaega 3 o le a i ai nai aofaiga toalaiti o tagata ulu ma tagata faigaluega o le malumalu, o se taimi faatulagaina faatapulaa o le malumalu, ma e na o taimi atofaina e auai ai.

Ina ia saunia mo se malaga i se malumalu o loo i le Vaega 3, e tatau i tagata o le Ekalesia ona utagiaina faamatalaga nei:

 • Faatulagaina o taimi atofaina i luga o le initoneti: O i latou e nonofo i totonu o tuaoi o le itu o se malumalu o loo i le Vaega 3 e mafai ona faatulagaina i luga o le initoneti ni taimi atofaina mo sauniga i le itulau o faamatalaga o malumalu taitasi i le temples.ChurchofJesusChrist.org. (O malumalu taitasi e fa o loo lisiina atu i luga e fesootai tonu ma lona lava itulau aloaia o le Ekalesia.) O lenei filifiliga fou i le initoneti ua avanoa mo na o malumalu o loo i le Vaega 3. E tatau i tagata o le Ekalesia ona faia ni taimi atofaina a o le’i taunuu atu i le malumalu. O le faamuamua o le a tuu atu i taimi ua faatulagaina ia i latou e manaomia sauniga mo ē o soifua.

  “Matou te fiafia mo tagata ulu e amata faaaogaina se polokalama fou i luga o le initoneti e fai ai avanoa mo sauniga,” na saunoa ai Elder Gary E. Stevenson o le Korama a  Aposetolo e Toasefululua. “Afai e te manaomiaina se fesoasoani i le faiga o taimi atofaina, faafesootai le uso po o le tuafafine o auaunaga, se uo, se tagata o le aiga, po o se taitai i le lotoifale.  O le a fiafia o ia e fesoasoani atu. O nisi eria o le a le vave maua ai le polokalama lea.  Peitai, e mafai lava ona faia taimi atofaina e ala i imeli, pe telefoni foi i le malumalu.
   
 • Siakiina o Āūga: O le a talosagaina faatolu oe e uiga i ni āūga o le KOVITI-19 e ono i ai. O nei siaki o le a faia pe a e faatulagaina se taimi atofaina, i se imeli a o le’i e auai atu i le malumalu, ma pe a e taunuu atu i le malumalu.
 • Tali fofoga: E tatau ona e faia se tali fofoga i le taimi atoa o loo e i ai i le malumalu, se’i vagana o loo e auai i le faatinoina o papatisoga.
 • O isi faaeteetega o le saogalemu: O le faamamaina ma le sanitaisaina e le aunoa o totonu o le malumalu o le a faia i le gasologa o aso taitasi. O tulaga e tuu ai fulu lima sanitaisa o le a i ai i le tele o nofoaga.
 • Lavalava o le malumalu: Afai e mafai, e tatau i tagata ulu ona aumai o latou lava laei papae ma laei o sauniga.
 • Potu papatiso: E le tatau ona toatele atu vaega i lo le 16 tagata. Ua uunaia tagata ulu ia aumai o latou lava tagata e faatinoina sauniga i le potu papatiso.
 • Faaeega paia: O nofoa o sauniga o le faaeega paia o le a faatulagaina i le 30 pasene o le tulaga gafatia o le potu. O le a faavavamamao patino nofoa ma o tagata o le aiga lava e tasi o le a faanonofo faatasi.
 • Faamauga: O se vaega toalaiti o tagata ulu o le a faatagaina i faamauga. O molimau o le a faavavamamao patino mai le taitai sauniga o le faamauga.
 • Kata o igoa faaleaiga: O le a le toe lolomiina e malumalu ia kata o igoa mo tagata ulu o le malumalu. E tatau ona faia lenei mea e se tagata o le Ekalesia a o le’i o mai i le malumalu. I le maea ai o se sauniga, o le a faamaumauina e le malumalu faamatalaga i le FamilySearch. O le a le toe faafoi atua kata o igoa i tagata ulu.
 • Faletalimalo ma faleaiga: O nei auaunaga o le a tapunia pea. E valaaulia tagata ulu ia siaki atu i le malumalu i le latou itu mo nisi faamatalaga.

“O le malumalu o le maota o le Alii, le nofoaga o loo faatinoina ai sauniga paia ma o loo tupu ai tapuaiga paia ma anoa,” na saunoa ai Elder Stevenson. “A o e usitaia ai ma le faatuatua i loto fiafia ma olioli i fetuunaiga ua ou faamatala atu, o le a faamanuiaina oe, siitiaina ma faamalosia.”

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.